Nowy Sącz

    ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz

  Biuro - Archiwum - Informator wód - Licencje - Obwody rybackie - Linki- Ważne telefony


Łowisko Specjalne "Dunajec"

MENU
 Zarybienia
 Informator wód
 Składki i opłaty
 Licencje
 Ochrona wód
 Obwody Rybackie  Ważne telefony     OS "Dunajec"  
 
SPORT
 Terminarz
 Wyniki
 Punktacja
 WKS Dunajec
 
INNE
 Archiwum
 Galeria
 Linki
 
DKW ŁOPUSZNA
 Aktualności
 Historia
 Odbudowa
 Przeznaczenie
 Uchwała
 Galeria
 
GRW
 Okręg
 Ośrodki
 Rada Naukowa
 

BIURO OKRĘGU

 Biuro                   Zarząd Okręgu    Komisje Społeczn
 Wykaz Kół
 Porozumienia
 Rejestr uchwał
 Dyżury Prezesa Zarządu Okręgu
 Statut PZW  
 Regulamin Organizacyjny Ośrodków Zarybieniowych
Okręgu PZW w Nowym Sączu
  
Zezwolenia na amatorski połów
 

 

W dniu 4 luty ( sobota ) 2012 r. w siedzibie Okręgu PZW w Nowym Sączu odbędzie się zebranie sprawozdawcze Klubu WKS Dunajec. Początek zebrania o godzinie 10.00. Na zebraniu zgodnie z ZOWSK zostaną wytypowane drużyny ( w dyscyplinie muchowej ) do reprezentowania Klubu w zawodach GP Polski w 2012 roku. ( I i II liga ), oraz drużyna na GP Spinning.

W dniu 28 stycznia ( sobota ) 2012 r. w siedzibie Okręgu PZW w Nowym Sączu odbędzie się szkolenie sędziów wędkarskich. Początek szkolenia o godzinie 10.00. Na szkolenie z najnowszych przepisów Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego zapraszamy sędziów z Naszego Okręgu klasy krajowej, okręgowej, podstawowej jak też również kandydatów. 

    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU ZA ROK 2011 >>>> 

    Uchwała Nr 121 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie zmian do „Zasad organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego” >>>> 

 Zawiadomienie

 Zarząd Koła PZW Limanowa zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Koła odbędzie się w dniu 29. Stycznia 2012r. o godz. 9, 30 - w sali obrad Urzędu Gminy Limanowa. 

Prezes Koła

      Sytuacja na Białce Tatrzańskiej

W związku z otrzymanymi informacjami na temat dramatycznej sytuacji na potoku Białka Tatrzańska Okręg przeprowadził, w obecności przedstawiciela RZGW Kraków, kontrolę ujęć wody dla stacji narciarskich. Przeprowadzona wizja wykazała nadmierny pobór wody (miejscami przekraczający 80% przepływu) przez niektóre ujęcia wody. W związku z powyższym wystosowaliśmy pismo do kilku wyciągów w dolinie Białki o natychmiastowe wstrzymanie poboru wody. Sprawa jest rozwojowa. Nastąpią dalsze kroki prawne z naszej strony wobec sprawców zdarzenia. 

V-ce Prezes ds. Ochrony Wód          Członek Zarządu
Jaromir Myrna                               Michał Cebula

 Możliwość zakupu koszulek lub kubków

Zarządy Okręgów PZW
/wszyscy/
Uprzejmie informujemy, że Komisja ZG PZW ds. mediów i promocji wędkarstwa zleciła opracowanie loga promocyjnego Polskiego Związku Wędkarskiego. Logo promocyjne PZW zostało wykonane w połączeniu z logiem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. 
Przypominamy, że Polski Związek Wędkarski wspiera cele statutowe Fundacji upamiętniając działalność prof. Zbigniewa Religi popularyzującego wędkarstwo i sport wędkarski, jako formy zwalczania chorób krążenia. Zarząd Główny PZW apeluje rokrocznie do członków Związku o przekazanie 1% swojego rocznego podatku dochodowego na rzecz Fundacji - KRS 69136. W załączeniu przesyłamy formularz zamówienia koszulki i kubka promocyjnego PZW. Prosimy o zwrócenie uwagi, że istnieje możliwość dodrukowania logo lub nazwy okręgu PZW na rękawie koszulki. Prosimy o przesłanie zamówienia drogą mailową na adres biuro@kkstudio.pl do dnia 31.01.2012

Grzegorz Kidawski
Komisja ZG PZW ds. mediów i promocji wędkarstwa

Formularz zamówienia >>>>    Logo promocyjne PZW  >>>> 

      Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt >>>>

 TERMINARZ WĘDKARSKICH IMPREZ SPORTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO ORGANIZACJI w 2012 r. OKRĘG PZW NOWY SĄCZ >>>> 

      Uchwała Nr 63 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Terminarza Imprez Sportowych Międzynarodowych i Krajowych PZW na 2012 r.” >>>>
   Terminarz imprez krajowych i międzynarodowych w 2012 roku 
>>>>

     WWF Polska zwraca się z apelem o poszukiwanie prób do analiz genotypu łososia. Próby te mają pomóc w określeniu genotypu wymarłej populacji łososia wiślanego. Bez poznania dokładnego genotypu reintrodukcja tego gatunku w zlewni górnej Wisły wydaje się być nie możliwa. >>>> 

      Zarząd Okręgu PZW w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zezwoleń na połów ryb oraz wykonanie druków dopłat i licencji. Do przetargu mogą przystąpić firmy posiadające udokumentowane w formie referencji zadania z zakresu projektu, wydruku i składu dokumentów ścisłego zarachowania. >>>> 
   Zapotrzebowanie ilościowe na wydruk dopłat, zezwoleń i licencji na 2012 rok. 
>>>>  

     Dnia 3 listopada br. Okręg PZW w Nowym Sączu otrzymał zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie na odstrzał kormorana czarnego na terenie użytkowanych obwodów rybackich do dn. 29.02.2012 r. W najbliższych dniach zostaną dostarczone myśliwym zezwolenia na dokonanie odstrzału. Chętnych myśliwych do pomocy przy odstrzale prosimy o kontakt z Biurem Okręgu. Pozostałych wędkarzy, którzy zaobserwują stada kormoranów na naszych wodach prosimy o pilną informację do Biura Okręgu.

   Michał Cebula
  Członek Zarządu

 W związku z informacjami które pojawiły się w Internecie Okręg PZW w Nowym Sączu informuje, że stoi na jednoznacznym stanowisku, że budowa elektrowni wodnej na Dunajcu w miejscowości Harklowa jest szkodliwa, tym bardziej że rozwiązania konstrukcyjne są podobne do osławionej MEW w Podczerwonem. Od początku procesu inwestycyjnego aktywnie sprzeciwiamy się tej inwestycji, a nasze stanowisko jest niezmienne, i nie wpływają nań odosobnione opinie niektórych naukowców. Poniżej prezentujemy dokumenty ilustrujące nasze działania w celu zablokowania tej budowy, oraz postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tej sprawie.

Prezes Okręgu

V-ce Prezes ds. Ochrony Wód

Józef Kaczor

Jaromir Myrna

  • Pismo do Hydroprojekt Kraków Sp. Z O.O. 10.08.2010   >>>> 

  • Pismo do Wójta Gminy Nowy Targ 26.04.2011   >>>>  

  • Pismo do Wójta Gminy Nowy Targ - 23.08.2011   >>>> 

  • Postanowienie RDOŚ Kraków - 24.06.2011   >>>> 

     Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu działając zgodnie z wymogami § 5 pkt 5 ppkt a umów użytkowania obwodów rybackich zawiadamia o przeprowadzeniu w dniu 7 listopada 2011 r. zarybień narybkiem jesiennym szczupaka i suma: zbiornik Rożnowski umowa Nr 18/OR/UGR/NN/05, 
zbiornik Czorsztyński umowa Nr 14/OR/UGR/NN/05 
>>>> 

 Zawody Spinningowe O Puchar Prezesa ds. Sportu Okręgu PZW N. Sącz Gródek n/D 15.10.2011 r.    Wyniki >>>>  

     OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Zarząd Okręgu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i remontem komina w budynku Nr. 2 na Ośrodku Zarybieniowym Okręgu PZW Nowy Sącz w Łopusznej. >>>> 

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu działając zgodnie z wymogami § 5 pkt 5 ppkt a umów użytkowania obwodów rybackich, zawiadamia o przeprowadzeniu w dniach 10 - 14 października 2011 r. zarybień narybkiem jesiennym świnki i klenia >>>>   

     Realizując uchwałę Nr 81 ZG PZW, zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Działaczy Castingu ( dyscyplina rzutowa ), która odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2011 roku w Okręgu Tarnobrzeskim. >>>> 

 Ogólnopolskie Zawody Brzegowo-Plażowe „Orzechowo 2011” >>>>    zgłoszenie >>>>     

     Okręg PZW w N. Sączu organizuje w dniu 15 października 2011 r. Okręgowe Towarzyskie zawody spinningowe o "Puchar Wiceprezesa Okręgu" w N. Sączu. >>>> 

     Serdecznie zapraszamy wszystkich kolegów wędkarzy na ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR PREZESA PZW KOŁA PZW ZAKOPANE, które odbędą się 2 października 2011 w Białym Dunajcu. >>>> 

     Złów głowacicę na muchę na O.S. "Dunajec".
W dn. 09.09.2011 Okręg PZW Nowy Sącz zarybił O.S. "Dunajec" głowacicą w ilości 8 szt. Średni wymiar ryb to 100 cm, masa 8,5 kg. Serdecznie zapraszamy kolegów muszkarzy do zmierzenia się z Królową Dunajca. 

     20 września 2011 roku odbyła się akcja zarybieniowa narybkiem jesiennym lipienia. Ryby zostały wpuszczone do Popradu i w il. ok. 2000 szt. do rzeki Białej Tarnowskiej. Ryby zostały dostarczone przez Okręg PZW Nowy Sącz. W akcji zarybieniowej uczestniczył Prezes Okręgu PZW N. Sącz pan Józef Kaczor. >>>> 

                
     AKCJA sprzątania jeziora rożnowskiego-17 września 2011 
>>>> 

                
     Zarząd Koła PZW Gorlice "Pstrąg" w uzgodnieniu z Zarządem Okręgu PZW w Nowym Sączu organizuje w dniu 01.10.2011 zawody spinningowe o Puchar Klimkówki, które są zaliczane do punktacji Grand Prix Okręgu w 2011 roku. 
>>>> 

    Zawody Spławikowe O Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZW Nowy Sącz 10.09.2011 r. - wyniki  >>>> 

                
     Okręg zwraca się z gorącą prośbą o wszelką
pomoc przy sprzątaniu Jeziora Rożnowskiego. Sytuacja na jeziorze w związku ze spuszczaniem wody przez Elektrownię jest bardzo nieprzyjemna, bo masa śmieci wystąpiła na brzegi. Z tych względów każda pomoc będzie niezwykle cenna. Potrzeba co najmniej kilkudziesięciu chętnych, by akcja odniosła skutek. Uprzejmie prosimy o potwierdzanie telefonicznie lub e-mailem chęci udziału w tej akcji, za co serdecznie i z góry dziękujemy.  >>>> 

    KOMUNIKAT 
W związku z opuszczeniem wody na zbiorniku Rożnów zawody spławikowe o Puchar Prezesa odbędą się na dużym stawie w Starym Sączu,Program zawodów bez zmian ! Jednocześnie informujemy że zawody Spinningowe o Puchar Wiceprezesa zostają przeniesione na dzień 15 października 2011.
 

                
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu działając zgodnie z wymogami § 5 pkt 5 ppkt a umów użytkowania obwodów rybackich zawiadamia o przeprowadzeniu w dniach 9 - 15 września 2011 r. zarybień tarlakami głowacic i narybkiem jesiennym pstrąga potokowego użytkowanych przez Okręg obwodów rybackich.

>>>> 

    KOMUNIKAT XXXV MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW I XIII MISTRZOSTW POLSKI W WĘDKARSTWIE MUCHOWYM

Okręg PZW Słupsk zawiadamia, że w dniach 07 - 09 października 2011 r. na rzece Łupawa, od miejscowości Łupawa do miejscowości Damno odbędą się Mistrzostwa Polski seniorów, oraz od miejscowości Drzeżewo do miejscowości Zgojewo - Mistrzostwa Polski juniorów w Wędkarstwie Muchowym  
>>>> 

                Okręg PZW w Bydgoszczy przesyła komunikat wraz ze wzorem zgłoszenia Ogólnopolskich Zawodów w Wędkarstwie Rzutowym z cyklu Pucharu Polski Im. Jerzego Grudzińskiego pod Patronatem Starosty Inowrocławskiego. 23 – 25.09.2011 r. Inowrocław. >>>>   zgłoszenie >>>> 

    Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu organizuje zawody spławikowe o „Puchar Prezesa Zarządu Okręgu „ w Nowym Sączu.
Zawody odbędą się w dniu 10 września 2011 r.  
>>>> 

                
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu działając zgodnie z wymogami § 5 pkt 5 ppkt a umów użytkowania obwodów rybackich zawiadamia o przeprowadzeniu w dniach 5 - 8 września 2011 r. zarybień narybkiem jesiennym lipienia obwodów rybackich:

>>>> 

                          ZEW Rożnów Spółka z o.o.
     
Ważna informacja dla turystów i wypoczywających nad Jeziorem Rożnowskim oraz stałych mieszkańców położonych nad jeziorem miejscowości. W związku z planowanym przeglądem (remontem) progów przelewów (część przelewowa zapory służąca do zrzutu wody jałowej podczas wezbrań i powodzi) zachodzi konieczność obniżenia lustra jeziora do wartości rzędnej 263,80 m npm. Oznacza to obniżenie poziomu wody w jeziorze o 6,20 m licząc od stanu maksymalnego jego napełnienia. >>>> 

                
INFORMACJA O OCHRONIE WÓD OKRĘGU

Okręg PZW w Nowym Sączu informuje o przychodach Okręgu z tytułu ochrony wód, w tym o uzyskanych odszkodowaniach za straty w rybach w związku z nielegalnymi pracami w korytach rzek i potoków w 2010 r., oraz o wynikach pracy strażników etatowych Okręgu

>>>> 

    KOMUNIKAT Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych „Puchar Katowic”

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego organizuje w dniach 23-25.09. br. na zbiornikach: Przeczyce i Dziećkowice Ogólnopolskie Zawody Spinningowe „Puchar Katowic” 
>>>> 

                
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Okręg Mazowiecki PZW - na zlecenie Zarządu Głównego PZW - w dniach 06-09.10.2011 r. organizuje Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spinningowym seniorów i juniorów

>>>> 

    Urząd Gminy Grybów ufundował zakup letniego narybku brzany przeznaczonego dla zarybienia rzeki Białej Tarnowskiej.
   
W dn. 18. Sierpnia 2011 roku wykonano zarybienie rzeki Białej Tarnowskiej na odcinku Grybów - Zborowice narybkiem letnim brzany w ilości ok. 15000 szt. Ryby dla celów zarybieniowych zostały dostarczone do Grybowa z Ośrodka Zarybieniowego PZW Krosno przez pana Piotra Koniecznego. Zarybienie zostało wykonane przez członków Sekcji Zarybieniowej przy Kole PZW Grybów.
Zakup ryb został zrealizowany przez Urząd Gminy Grybów. W ubiegłym roku dzięki pomocy Gminy Grybów wpuszczono do rzeki Białej Tarnowskiej ok. 5000 szt. narybku jesiennego lipienia.
>>>> 

                ZARZĄD KOŁA PZW SZCZAWNICA INFORMUJE CZŁONKÓW KOŁA I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH CZŁONKÓW PZW, ŻE OTWARTE ZAWODY MUCHOWE „O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA” ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 14.08.2011.
Zbiórka o godzinie 8.30. Telefon kontaktowy do Prezesa Koła ( Marek Krupa ) 728-315-390

                        Informacja o kormoranach

   
Szanowni Koledzy!
Przedstawiamy sprawozdanie doc. dr hab. Roberta Gwiazdy z badań nad zawartością żołądków kormoranów żerujących w naszych wodach w okresie jesień/zima 2010/2011 r. Jak wynika ze sprawozdania największą presję kormorany wywierają na pstrąga potokowego i klenia. Potrafią połykać ofiary nawet do 40 cm (świnka 37 cm, klenie ok 35 cm). Nie ulega dla nas wątpliwości, że stanowią bardzo realne zagrożenie dla lokalnego ekosystemu wodnego. Dlatego w ślad za rokiem poprzednim wysłaliśmy wniosek o ponowny odstrzał redukcyjny na najbliższy okres jesienno-zimowy. Ubiegłoroczna akcja przyniosła dość dobre efekty, nie tyle może w ilości zabitych ptaków, co skutecznym ich płoszeniu, dzięki czemu nie żerowały na naszych wodach tak intensywnie jak w latach poprzednich. Kolegów myśliwych prosimy o pomoc przy odstrzale w tym roku i zgłaszanie się do Biura Okręgu, zaś pozostałych Kolegów wędkarzy o informację o przylotach kormoranów.

sprawozdanie z badań treści żołądkowej kormoranów >>>

Wodom cześć!
Jaromir Myrna
V-ce prezes ds. ochrony wód

Zarząd Koła P.Z.W. Jordanów w dniu 14.08.2011 na rzece Czarna Orawa organizuje otwarte zawody o Puchar Wójta Gminy Jordanów, Klasyfikacja indywidualna, metoda spławik 1 wędka 1 tura 5 godzin. Zbiórka zawodników o godz. 6.00 w miejscu zawodów. Zapisy oraz wszelkie informacje pod nr: 880 558 727 lub 600-343-948 do dnia 12.08 (piątek). Koszt udziału 1 zawodnika wynosi 30 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz daty w/w imprezy w razie niesprzyjających warunków .

Zawody o Puchar Jarmuły w dniu 31 lipca 2011 - nie odbędą się
Nowy termin zawodów zostanie podany na początku sierpnia.

Zarząd Koła nr 16 PZW Nowy Targ organizuje w dniu 31.07.2011 Zawody Muchowe im.J. Jarmuły – T. Jakobiszyna zawody te są zaliczane do GRAND PRIX OKRĘGU w 2011 roku >>>> 

Zawody Spinningowe O Mistrzostwo Okręgu PZW Nowy Sącz 
J. Czorsztyn – Mizerna, 02 lipca 2011 r.   wyniki
>>>> 

 ZARZĄD KOŁA PZW SZCZAWNICA INFORMUJE CZŁONKÓW KOŁA I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH CZŁONKÓW PZW, ŻE OTWARTE ZAWODY MUCHOWE „O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA” W DNIU 17.07.2011 NIE ODBĘDĄ SIĘ.

9 medali Polaków na Mistrzostwach Świata Juniorów w castingu!

Skutki środowiskowe eksploatacji żwirów z koryt rzek górskich >>>> 

 Zezwolenia na amatorski połów ryb generowane elektronicznie >>>> 

Zarząd Koła nr 16 PZW Nowy Targ 
organizuje w dniu 03.07.2010 Zawody Muchowe im.J. Jarmuły – T. Jakobiszyna zawody te zaliczane do GRAND PRIX OKRĘGU w 2011 roku
>>>> 

  Muchowe Mistrzostwa Okręgu PZW N. Sącz 2011 

 

Wyniki indywidualne >>>>         Wyniki drużynowo >>>> 

  KOMUNIKAT MISTRZOSTW OKRĘGU PZW N. SĄCZ W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM 2011 >>>> 

  

       W dniu wczorajszym zmarł Eugeniusz Grochal - uznany i zasłużony działacz naszego Związku. 

W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych, że w dniu 22 czerwca br. ( najbliższa środa) w Kościele Św. Małgorzaty w Nowym Sączu o godzinie 9. 00 odbędzie się Msza Święta a następnie pogrzeb na cmentarzu w Gołąbkowicach o godz. 11.00

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu działając zgodnie z wymogami § 5 pkt 5 ppkt a umów użytkowania obwodów rybackich zawiadamia o przeprowadzeniu w dniach 20-21 czerwca 2011  zarybień narybkiem letnim głowacicy >>>> 

  KOMUNIKAT NR 2
49 ZAWODÓW O PUCHAR IM. BR. ROMANISZYNA GP POLSKI SENIORÓW I JUNIORÓW
  >>>> 

  Puchar Dunajca im. Br. Romaniszyna 2011 - Lista Startowa – wg. kolejności zgłoszeń na dzień 08 czerwca 2011.  >>>> 

  Okręg Nowosądecki zawiadamia kolegów wędkarzy, że w dniu 8 czerwca 2011 r. dokonał zarybień głowacicą jeziora Rożnowskiego oraz Czorsztyńskiego w ilości 45 sztuk o średniej masie 7 kg w przedziale od 85 do 110 cm. Serdecznie zapraszamy kolegów na nasze wody celem zmierzenia się z tymi medalowymi rybami. 

Prezes Zarządu Okręgu  
mgr Józef Kaczor

  Uwaga wędkarze:
W dniach 11 oraz 18 i 19 czerwca 2011 OS Dunajec będzie zamknięty do wędkowania. Zawody wędkarskie Mistrzostwa Okręgu i Puchar Dunajca im. Br. Romaniszyna. 

  Zarząd Koła P.Z.W. Jordanów w dniu 26.06.2011 w miejscowości Huba lub Maniowy pod krzyżem organizuje otwarte zawody o Puchar Burmistrza Miasta Jordanów, Klasyfikacja indywidualna, metoda spławik -grunt 1 wędka 1 tura 5 godzin.
Zbiórka zawodników o godz, 6.00 w miejscu zawodów. Zapisy oraz wszelkie informacje pod nr:880 558 727 lub 600-343-948 do dnia 24.06 (czwartek)
Koszt udziału 1 zawodnika wynosi 35 zł. Organizator zastrzega sobie w razie niesprzyjających warunków zmianę miejsca oraz daty w/w imprezy.  

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1322 ) wprowadziła w art. 7 pkt. 6 zapis - odnoszący się do możliwości nabycia karty wędkarskiej uzależniając ją od przesłanki ukończenia 14 lat. Tym samym kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Natomiast, gdy osoba nie przekroczyła przedmiotowych 14 lat nie może otrzymać takiego dokumentu, nawet, jeżeli zdała egzamin. 

  Zawody Spławikowe – Dzień Dziecka 2011 dla Dzieci i Młodzieży Stary Sącz, 29.05.2011 r. WYNIKI ZAWODÓW  >>>> 

  Okręg PZW w Nowym Sączu organizuje w dniu 11.06.2011 r. Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Muchowym w kategorii seniorów i juniorów. Zawody rozegrane zostaną na Dunajcu od ujścia potoku Krośnica w Krościenku do ujścia potoku Ochotnica. ( OS DUNAJEC ).  >>>> 

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu działając zgodnie z wymogami § 5 pkt 5 ppkt a umów użytkowania obwodów rybackich zawiadamia o przeprowadzeniu w dniach 8 czerwca 2011 r. zarybień tarlakami głowacicy  >>>> 

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w N. Sączu działając zgodnie z wymogami § 5 pkt 5 ppkt a umów użytkowania obwodów rybackich zawiadamia o przeprowadzeniu w dniach 2 czerwca 2011 r. zarybień narybkiem letnim sandacza  >>>> 

 MISTRZOSTW OKRĘGU W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM - wyniki >>>> 

  KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OKRĘGOWYCH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DZIEŃ DZIECKA – 2011  >>>> 

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w N. Sączu działając zgodnie z wymogami § 5 pkt 5 ppkt a, umów użytkowania obwodów rybackich zawiadamia o przeprowadzeniu w dniach 23 - 27 maja 2011 r. zarybień wylęgiem pstrąga potokowego >>>> 

   Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w N. Sączu działając zgodnie z wymogami § 5 pkt 5 ppkt a, umów użytkowania obwodów rybackich zawiadamia o przeprowadzeniu w dniach 23 - 27 maja 2011 zarybień selektem pstrąga potokowego >>>> 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 49 zawodów o Puchar Dunajca im. Prof. Bronisława Romaniszyna KROŚCIENKO 2011 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu organizuje w dniach 17 – 19 czerwca 2011 r. III - turowe zawody w dyscyplinie muchowej zaliczane do GRAND PRIX Polski. Baza zawodów mieścić się będzie w pensjonacie „TRZY KORONY” ul. Źródlana 3 34 - 450 KROŚCIENKO.
>>>> 

Karta zgłoszenia >>>>  .doc

    Sprawozdanie z pracy Okręgu za 2010 rok  >>>> 

     KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW OKRĘGU W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM
Okręg PZW w Nowym Sączu organizuje w dniu 21 maja 2011 r. Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Spławikowym. >>>> 

  

    Serdecznie zapraszamy wszystkich kolegów wędkarzy na III MAJÓWKĘ WĘDKARSKĄ do Białego Dunajca, które odbędzie się 2 maja 2011 (boisko sportowe przy ulicy Kościuszki w Białym Dunajcu). >>>> 

     Zarząd Główny PZW zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska z pismem (w załączeniu), w którym protestuje przeciwko planom likwidacji Państwowej Straży ... >>>> 

                      KOMUNIKAT

   Okręg PZW w Nowym Sączu uprzejmie informuje wędkarzy, że w bieżącym roku 2011 zamierza zarybić wody oddane nam w użytkowanie ilością ok. 24 tysięcy sztuk selekta pstrąga potokowego. Biorąc pod uwagę wagę, będzie to ok. 7 - 8 ton pstrąga. Przedmiotowe zarybienia będą się odbywać w trzech turach, na poszczególnych obwodach rybackich. Będą to miesiące kwiecień, maj oraz czerwiec. 
Szczegółowy harmonogram zarybień będzie na bieżąco umieszczany na stronie internetowej Okręgu.
Mamy nadzieję, że powyższe zarybienia choć w części zaspokoją zapotrzebowanie wędkarzy na ryby i umożliwią uzyskanie pozytywnych efektów połowowych.

   Wodom Cześć!

     Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu działając zgodnie z wymogami 
§ 5 pkt 5 ppkt a, umów użytkowania obwodów rybackich zawiadamia o przeprowadzeniu w dniach 
22 - 29 kwietnia 2011 r. zarybień selektem pstrąga potokowego.
>>>> 

    W dniu 4 kwietnia 2011 roku na odcinku rzeki Dunajec od ujścia potoku Ochotnica w Ochotnicy do miejscowości Jazowsko rozegrane zostały II turowe - Zawody Muchowe o Puchar im. Eugeniusza Lewickiego   >>>> 

     08.04.2011 r. odbywały się zawody wędkarskie w Starym Sączu. Rywalizowali dla chorej Ani.  Na stawach w Starym Sączu odbyły się zawody wędkarskie o puchar prezesa PZW koło Centrum Nowy Sącz. Udział wzięło 78 osób, w 44 seniorów, 17 juniorów oraz 17 dzieci.    >>>> 

    OFERTA SPRZEDAŻY NARYBKU PSTRĄGA TĘCZOWEGO!
Okręg PZW w Nowym Sączu uprzejmie informuje zainteresowanych, że na Ośrodku Zarybieniowym w Zawadzie usytuowanym przy ul. Piłsudskiego 7 w N. Sączu dostępna jest oferta zakupowa dla narybku pstrąga tęczowego ( palczaki ). Cena detaliczna za kilogram wynosi 55 zł. W przypadku chęci zakupu większej ilości narybku – możliwość negocjacji ceny.

     Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nakładania grzywny w drodze mandatu karnego

   Warszawa, dn. 29.03.2011 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego wszyscy W załączeniu przesyłam stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uprawnień strażników Państwowej Straży Rybackiej do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w znowelizowanej Ustawie o rybactwie śródlądowym. Proszę o wnikliwe zapoznanie się z załączonym dokumentem i rozpowszechnienie jego treści w bieżącej działalności informacyjno-organizacyjnej. Eugeniusz Grabowski Prezes ZG PZW.  >>>> 

List od dr Romana Żurka z Institute of Nature Conservation PAS

Szanowni Państwo, Ponieważ nadal źle się dzieje w sprawach wodnych, Państwa pomoc będzie mile widziana.  >>>> 

     AKCJA SPRZĄTANIA BRZEGÓW DUNAJCA

   9 kwietnia 2011 r.(sobota), godz. 10.00 Serdecznie zapraszamy wszystkich Przyjaciół Dunajca na wspólną akcję sprzątania brzegów rzeki. Spotykamy się w sobotę 9 kwietnia o godz. 10.00 w Krościenku nad Dunajcem (w odległości ok. 1 km od mostu, jadąc w kierunku na Nowy Sącz).    >>>> 

 KOMUNIKAT ORG. OKRĘGOWYCH ZAWODÓW MUCHOWYCH im. E. LEWICKIEGO 2011  >>>> 

    22.03.2011 w Krakowie odbywało się spotkanie informacyjno- szkoleniowe projektu:  "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska"    >>>> 

  Okręgowy Konkurs Wiedzy Wędkarskiej Dla Juniorów - 19.03.2011 r.  WYNTKI  >>>> 

    KOMUNIKAT Eliminacji do Morskich Mistrzostw Polski Okręgu PZW NOWY SĄCZ
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego wraz z Wędkarskim Klubem Sportowym ”Dunajec” w Nowym Sączu organizuje zawody eliminacyjne do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Morskim. Zawody zostaną zorganizowane w Łebie
 >>>> 

  Plansze edukacyjne - RYBY.  Prosimy o zgłaszanie do Biura Okręgu informacji w zakresie zainteresowania przedstawionymi planszami edukacyjnymi. Ofertę Biuro Okręgu w Nowym Saczu otrzymało wprawdzie 3 marca br., ale nadal pozostaje aktualna.  >>>> 

    WWF wraz z naukowcami i z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie chcą odtworzyć gatunek łososia, który pływał w górnej Wiśle i jej dopływach 60 lat temu.  >>>> 

  Okręg PZW w Nowym Sączu organizuje w dniu 19 marca 2011 roku OKRĘGOWY KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ MŁODZIEŻY   >>>> 

     W dniu 12 marca ( sobota ) 2011 r. w siedzibie Okręgu PZW w Nowym Sączu odbędzie się zebranie sprawozdawcze Klubu WKS Dunajec. Początek zebrania o godzinie 10.00. Na zebraniu zgodnie z ZOWSK zostaną wytypowane drużyny ( w dyscyplinie muchowej ) do reprezentowania Klubu w zawodach GP Polski w 2011 roku.

  KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WĘDKARSKICH Z CYKLU „GRAND - PRIX” POLSKI
W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM „ PUCHAR CZORSZTYNA - 2011”
Zawody odbędą się w dniach od 18 ( piątek ) do 20 lutego ( niedziela ) 2011r. na zbiorniku Czorsztyn. Zawody zostaną rozegrane według Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego.
   >>>> 

    
 
Biuro Okręgu PZW w Nowym Sączu realizując wnioski Komisji Zagospodarowania Wód przy Zarządzie Okręgu w sprawie doskonalenia efektywności działalności zarybieniowej, w tym techniki dokonywanych zarybień organizuje w dniach 15 i 16 lutego 2011 r. narady instruktażowo-szkoleniowe społecznych instruktorów zarybieniowych:

· w dniu 15 lutego w siedzibie Okręgu w Nowym Sączu o godz. 17.oo dla kół PZW z terenu Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego i gorlickiego,

· w dniu 16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Dunajcu o godz. 17.oo dla kół PZW z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego.

  Informacja dla wędkarzy łowiących na wodach granicznych   >>>> 

     Informacja dla strażników SSR

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu informuje, że materiały ze szkolenia strażników SSR, wraz ze stosownymi formularzami, zostaną wkrótce dostarczone Komendantom SSR w Kołach. Zdecydowaliśmy, że materiały te nie będą publikowane w internecie. Za zaistniałą zwłokę przepraszamy. 

  Zarząd Główny PZW na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2010 r. przyjął nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. 

W Regulaminie dokonano niezbędnych zmian wynikających ze zmiany Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. Nr 200 z 27.10.2010 r.) oraz zaproponowanych przez Komisję ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód Zarządu Głównego PZW.

Ze względu na zapowiadane rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje się, że Regulamin w swojej ostatecznej formie drukowanej ukaże się po wejściu w życie rozporządzeń do Ustawy o rybactwie śródlądowym. 
 >>>> 

     Komunikat Organizacyjny Podlodowych Mistrzostw Okręgu 2011 r.
Okręg PZW w Nowym Sączu organizuje w dniu 12.02.2011 r. (sobota)
Podlodowe Mistrzostwa Okręgu - na Zbiorniku Czorsztyn ( Mizerna ).
Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
 >>>> 

       Okręg PZW w Nowym Sączu informuje, że tabele składek zamieszczone w wiadomościach wędkarskich Nr. 2 z 2011 r. podają niewłaściwe wysokości cen tych składek. 
Natomiast właściwe wysokości cen składek przedstawiają się następująco:
● roczna normalna - 170 zł,
● roczna ulgowa - 85 zł
● roczna członka uczestnika - 30 zł
● jednodniowa członków PZW - 25 zł.

         Wodom Cześć!
         Prezes Zarządu Okręgu
            Józef Kaczor

  Zezwolenie uprawniające do dokonywania amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg PZW Nowy Sącz   >>>> 

     Wyjaśnienia Okręgu dotyczące Informatora Wód i nowego zezwolenia
W związku z wątpliwościami wędkarzy dotyczącymi Informatora Wód Okręgu PZW w Nowym Sączu oraz nowego Zezwolenia na amatorski połów ryb wyjaśniamy:
 >>>> 

                       Komunikat dla SSR:  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, wraz z komendantem Państwowej Straży Rybackiej panem Łukaszem Strzelewiczem organizuje szkolenie strażników Społecznej Straży Rybackiej >>>

ARCHIWUM 2005 >>>>      ARCHIWUM 2006 >>>>       ARCHIWUM 2007 >>>>                ARCHIWUM 2008 >>>>      ARCHIWUM 2009 >>>>      ARCHIWUM 2010 >>>>

  
IMGW
Stany rzek
IMGW
Zagrożenia
ONET.PL
Pogod
a - Miasta
WĘDKARSKIE WIEŚCI

Historia Okręgu - dokument (pdf. 8 MB)

Uroczystość XXX Lecia powstania Okręgu PZW Nowy Sącz

Zawody spławikowe Dzień Dziecka 2010

Zarybienia OS Dunajec 26 marca 2010

Zarybianie Dunajca w Nowym Targu 23.10.2009

zarybienia/2009/Pobor zwiru/Nielegalny pobor żwiru z dnia 24.09.09 Piwniczna - Hanuszów

Zarybianie Białki Tatrzańskiej

Zarybianie Popradu Lipieniem 24.09.09

Akcja sprzątania Białej Tarnowskiej

Zapraszamy na OS Dunajec

Zawody spławikowe dla młodzieży - Gródek 15.09.2007

kwietniowe zarybienia pstrągiem potokowym

30.09.2006

W lipcu nad Klimkówką

Pstrąg potokowy 45 cm, 1.10 kg. złowiny na "Otwarciu Sezonu 2006"

Zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka

Pstrąg tęczowy złowiony w Starym Sączu przez Dawida Jurasza z Piwnicznej.


Czorsztyn

 

Zbiornik Czorsztyński po opuszczeniu poziomu wody.
>>>>

 

leszcz z zalewu czorsztyńskiego 52 cm.
Leszcz z Czorsztyna

 


>>>>

 


>>>>

 


>>>>

 
Stawy w Łopusznej
 
 
 

Zalew Klimkówka
>>>>

 
 
     
Copyright @ 2004 - 2011 ZO PZW Nowy Sącz